Databeskyttelse - vi passer godt på dine oplysninger

Oplysninger er grundlaget for, at vi i Halsnæs Kommune kan servicere vores borgere. Derfor har vi fokus på at beskytte de data, vi har om jer, så håndteringen sker på sikker og lovlig vis.

Paragraftegn

Behandling af personoplysninger

Halsnæs Kommune behandler i lagt de fleste tilfælde personoplysninger om dig med grundlag i lovgivningen. Det kan dog også være på grundlag af et samtykke fra dig.

Når Halsnæs Kommune behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som blandt andet er: 

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. 
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige. Er vi ikke enige i, at oplysningerne er urigtige, noterer vi dine oplysninger på sagen.

E-mail

Halsnæs Kommunes sikre e-mailadresse er: mail@halsnaes.dk 

Hvis du sender en almindelig e-mail, så svarer det til, at du sender et åbent postkort. Du bør derfor ikke skrive eller vedhæfte dokumenter med fortrolige personoplysninger (fx cpr. nr.) eller følsomme oplysninger (fx helbredsoplysninger) om dig eller andre i en almindelig mail. Det bør altid sendes med sikker mail.

Hvis du sender en sikker mail, svarer det til, at du lægger dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager. Du kan sende sikker mail fra din digitale postkasse på www.borger.dk eller www.e-boks.dk

Du kan finde hjælp og vejledning til at bruge den digitale postkasse på www.borger.dk.

Databeskyttelsesrådgivere

Vi har i kommunen tilknyttet to databeskyttelsesrådgivere, der har til opgave:

  • at hjælpe dig som borger, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger, eller du har brug for hjælp i forhold til kommunens håndtering af dine personoplysninger.
  • at følge kommunens behandling af personoplysninger samt rådgive og vejlede, så vi sikrer overholdelse af reglerne for beskyttelse af data.

Databeskyttelsesrådgiverne er uvildige og refererer ikke til kommunens administration.

De kan derfor også hjælpe dig, hvis du mener, at kommunen ikke har håndteret dine eller andres personoplysninger korrekt.
Databeskyttelsesrådgiverne kan kun hjælpe dig med spørgsmål om databeskyttelse. Ved spørgsmål til indholdet af sagsbehandlingen i din konkrete sag, kan du i stedet kontakte kommunen. Kommunens kontaktoplysninger finder du her.

Kontakt databeskyttelsesrådgivere

Databeskyttelsesrådgiverne:
• John Larsen 
• Jakob Sønderlund Sørensen

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiverne via Digital Post på borger.dk, hvor du sender en besked til dpo@halsnaes.dk. På den måde sikrer du, at dine personlige oplysninger bliver sendt sikkert og kun kan læses af dig selv og modtager.

Du kan også vælge at sende et brev til:
Databeskyttelsesrådgiveren
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk 

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret 8. oktober 2019

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
E-mail mail@halsnaes.dk