Politikker

Her er de vedtagne politikker på de enkelte områder. For eksempel børn- og ungepolitik, sundhedspolitik, udbudspolitik, ældrepolitik mv.

En politik er en politisk hensigtserklæring eller målsætning inden for de til en hver tid givne økonomiske rammer på de enkelte områder i kommunen. 

Vedtagne politikker

Børne-, unge og familiepolitik 

Folkeoplysningspolitik 

Handicap-og psykiatripolitik

Indkøbspolitik

Informationssikkerhedspolitik

Kultur- og fritidspolitik

Servicepolitik

Sundhedspolitik 

Udbudspolitik 

Værdighedspolitik

Ældrepolitik


 Sidst opdateret 28. oktober 2019

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk