Nævning og domsmand

Nævninge og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Halsnæs fortidsminder

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, som betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisten, og er du blandt de valgte borgere, får du direkte besked fra Landsretten. Der er kommunens Grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisten.

Til grundlisten udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning. For at blive lægdommer skal man bl.a. være dansk statsborger.

Grundlisten

Grundlisten gælder for en 4-årig periode fra 1. januar.
  
Der er lukket for tilgang til perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023.

Ansøge

Ansøgning om optagelse på grundlisten skal foretages via sikker mail til Halsnæs Kommune og IKKE til de politiske repræsentanter i Grundlisteudvalget.

Du kan søge om optagelse på grundlisten ved sende dit navn, adresse, og cpr nummer til kommunens ”sikker mail” mail@halsnaes.dk - skrive venligst Nævning i emnefeltet.

Grundlisteudvalgets medlemmer:

Anja Rosengreen, formand
Lonni Laura Lorentzen
Niels Bruun
Gitte Hemmingsen
Peter Rohde

Grundlisteudvalgets arbejde består i at:

  • vælge en borger for hvert fuldt antal 300 borgere i kommunen til grundlisten
  • sikrer, at de valgte borgere er egnede til at virke som lægdommere, samt at de valgte borgere udgør et bredt udsnit af Halsnæs Kommunes borgere

Udvælgelsen

Den mest brugte metode ved udvælgelse er formentlig, at Grundlisteudvalget anvender forholdstalsvalgmetoden. Grundlisteudvalget bør ved brug af denne metode være opmærksom på, om grundlisten opfylder kravene til repræsentativitet, alsidighed og egnethed, således at der udtages egnede personer på tværs af forskellige aldersklasser, køn og etnisk oprindelse.

Efter endt arbejde i Grundlisteudvalget sender Halsnæs Kommune grundlisten til Landsretten.

Du kan læse mere på domstol.dk.

Sidst opdateret 22. august 2019

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk