Dagsordener og referater

Byrådssalen

Byrådet

Her kan du finde link til dagsorden eller referat fra byrådsmøde, se bordplanen i Byrådssalen samt se TV-optagelser fra byrådsmøderne...
Penge

Økonomiudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelseslovens § 18, § 21 og...
Marker ved Vinderød kirke ned mod Arresø

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og forebyggelsesopgaver.
Ældre

Udvalget for Ældre og Handicappede

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til ældre og handicappede.
Erhverv

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for vækst, beskæftigelse, integration og erhverv (inkl...
Klimakommune solceller

Udvalget for Miljø og Plan

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for veje, grønne områder, miljø og kommunale ejendomme...
Børn

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens børne- og ungeområde.
Frv. bibliotek

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og idrætsopgaver.