Miljø i virksomheden

Miljøregler

Lovgivning på miljøområdet er bygget op om Miljøbeskyttelsesloven med bekendtgørelser, der fastsætter rammerne for miljøområdet...
Foto: Nicolai Perjesi

Miljøtilsyn

Kommunen fører tilsyn med alle virksomheder. Enkelte større virksomheder hører dog under Miljøstyrelsens miljøtilsyn.

Virksomhedens pligter

Det er virksomhedernes pligt selv at indhente de fornødne tilladelser og godkendelser.

Vejledning og rådgivning om miljøforhold

Halsnæs Kommune samarbejder gerne med virksomheder om miljøregulering.