Leverandør til kommunen - udbud og indkøb

Svejser

Aktuelle udbud

Et udpluk af større opgaver vedrørende levering af varer og tjenesteydelser, som kommunen sender i udbud, bliver løbende annonceret...

Indkøb

Overordnet skal Halsnæs Kommunes indkøbspolitik sikre, at kommunen køber varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser...

Investeringsplan

I forbindelse med de årlige budgetforhandlinger i vedtages også en investeringsoversigt for kommunens investeringer.
Kommuneskilt - Halsnæs Kommune

Kommunens EAN-numre

Fakturaer til Halsnæs Kommune skal du sende elektronisk via Nemhandel. Her finder du alle kommunens EAN-numre.
Kommuneskilt - Halsnæs Kommune

Udbud

Udbud og udlicitering kan indgå i overvejelserne om løsning af kommunale driftsopgaver, såfremt det i de konkrete tilfælde vurderes...