Natur

Grenet edderkopurt og blodrød storkenæb

Beskyttede naturtyper

Mange naturområder er forsvundet i løbet af de sidste 50 år. For at bremse denne udvikling vedtog Folketinget i 1972 Naturbeskyttelseslovens...

Blomster til de vilde bier

Halsnæs Kommune gør en indsats for de vilde bier!
Bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo

Kommunens mål er, at bekæmpe kæmpe-bjørneklo så bestanden ikke breder sig til nye områder i Halsnæs kommune, og på sigt reducere...
Arrenæs

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Med indvielsen den 29. maj 2018 er Nationalpark Kongernes Nordsjælland nu en realitet. Forud er gået et stort forarbejde, som har...
Løgfrø

Naturforvaltning

Naturforvaltning dækker over mange forskellige indsatsområder; lige fra optælling af sjældne arter og pleje af naturområder til...
Melby høje

Naturpleje

Det kan lyde modsigende, men naturen skal plejes hvis vi skal sikre at leveforholdene for de vilde dyr og planter ikke forværres...
Lyngby skov

Store Lyngby Skov

I St. Lyngby Skov lige nordøst for Ølsted er frivillige gået sammen om at udvikle skoven med fokus på naturpleje og friluftsliv...
Bålplads i Grønnese skov

Ture og oplevelser

Naturen i Halsnæs Kommune gemmer på mange oplevelser. Der er både tilbud til den aktive motionist der vil have sved på panden og...
Vandløb

Vandløb

Hvad kan og skal du gøre hvis din ejendom bliver oversvømmet fra vandløb og kanaler.
Få svar her