Affald

Halsnæs Kommune har affaldsordninger for alle typer affald. Det er Halsnæs Forsyning A/S der varetager indsamlingen er de forskellige typer affald samt driften af kommunens genbrugspladser og komposteringsanlæg.

Halsnæs Forsyning varetager driften af de affaldsordninger, der vedrører indsamling af bioaffald, papir, restaffald, batterier, småt elektronik, glas og storskrald. Desuden står forsyningsselskabet for driften af genbrugspladserne i Hundested og Frederiksværk samt komposteringsanlæg. 

Hvis du for eksempel har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling af affald fra din ejendom skal du klikke her.

Information om åbningstider på genbrugsstationerne 

Information om Halsnæs Forsyning


Affaldsregulativer

Reglerne for hvordan borgere og virksomheder skal håndtere affald i Halsnæs er skrevet i kommunens affaldsregulativer.

Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 1 til regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 til regulativ for husholdningsaffald

Bilag 3 Afbrænding af haveaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Bilag 1 til regulativ for erhvervsaffald


Sidst opdateret 29. november 2019

Selvbetjening

Kontakt

Halsnæs Forsyning A/S
Havnevej 8
3300 Frederiksværk
Telefon 4776 0700
forsyning@hnf.dk