Generelt

Frederiksværk Plejecenter er et rart sted at bo og et godt sted at arbejde. Vi baserer vores dagligdag på Halsnæs Kommunes værdier:

  • Redelighed
  • Mulighed
  • Helhed

"Redelighed" vil sige, at vi er anstændige og kan gøre rede for vores handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt for hinanden og en åben dialog.

"Mulighed" betyder, at vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi skaber kreative løsninger, betræder nye stier og vægter kvalitet.

"Helhed" står for, at vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsning.


Sidst opdateret 1. juni 2018