Centerråd

Centerrådet består af 2 beboerrepræsentanter, 2 pårørenderepræsentanter, 1 ledelsesrepræsentant, 1 medarbejderrepræsentant samt en sekretær.

Der bliver afholdt 4 centerrådsmøder om året


Referater af centerrådsmøderne kan rekvireres ved henvendelse i Administrationen.

Sidst opdateret 8. juni 2018