Personale

I menuerne til venstre kan du, som kommende kollega eller elev, vælge andre punkter, som eventuelt er aktuel for dig. Alle punkter skal gerne give dig et indblik i, hvordan det er at være kollega på Frederiksværk Plejecenter. Velkommen og god læselyst.

dialog mellem to personaler

Frederiksværk Plejecentret er et stort plejecenter med to matrikler – og dermed arbejdsplads for mange mennesker.

Stort set alle medarbejdere på plejecentret har en uddannelse indenfor de fag, de beskæftiger sig med. F.eks. social- og sundhedshjælper, sygehjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, kontorassistent, ernæringsassistent, med flere.

Da alle mennesker kan blive syge og skal holde ferie, vil De også på plejecentret møde nye medarbejdere, som kun kommer her for en kort periode for at afløse, mens det faste personale er væk. Det kan være faste afløsere eller vikarer fra eksterne vikarbureauer.

Vi forsøger at gøre alt for, at det fortrinsvis er de samme mennesker, de møder, men nogen gange lykkes det ikke, og De vil opleve skift.

Sidst opdateret 1. juni 2018