Centerråd

Centerrådet består af 2 beboerrepræsentanter, 2 pårørenderepræsentanter, 1 ledelsesrepræsentant, 1 medarbejderrepræsentant samt en sekretær.

Der bliver afholdt 4 centerrådsmøder om året.


Referater af møderne kan rekvireres ved henvendelse til receptionen.

Sidst opdateret 10. december 2014