Afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer og mindst 3 personer:

  • En repræsentant fra plejecentrets Centerråd
  • To repræsentanter for beboerne på plejecentret (beboere, pårørende eller anden med interesse for stedet – f.eks. en fra ældrerådet)
Afdelingsbestyrelsen beskæftiger sig kun med de fysiske forhold på plejecentret og drift – herunder budget og regnskab for drift og vedligeholdelse. Afdelingsbestyrelsen gennemgår og behandler hvert år forslag fra den almene boligorganisation til budget for plejecentrets drift i forhold til de fysiske rammer – herunder indvirkningen på husleje.

Formand: Kontakt centret for mere information.

Ledelsesrepræsentant: Virksomhedsleder Hanne-Lene Hedegaard, telefon: 47785545, mail: halhn@halsnaes.dk 

Sidst opdateret 8. juni 2018